سیستمی مناسب برای قسمت استخدام و جذب نیروی شرکت ها از طریق وب سایت شرکت . با استفاده از این اسکریپت شما می توانید به راحتی لیستی کامل از افراد تمایل به همکاری با شرکت در دست داشته و هر زمان در صورت نیاز ، با جستجویی ساده به اشخاص ثبت نام شده از که متناسب با نیاز شما هستند دسترسی داشته باشید .

این اسکریپت تمامی اطلاعات کاربر من جمله اطلاعات شخصی ، تحصیلی ، سوابق شغلی و همینطور بستگان و دیگر موارد را دریافت کرده و در بانک اطلاعاتی ذخیره می نماید…